INTERNT FÖR MEDARBETARE

ALLT FÖR EN ETISK, ERGONOMISK, HYGIENISK OCH EFFEKTIV DJURTANDVÅRD

VI SKA VARA BÄST PÅ DJURTANDVÅRD OCH INGET ANNAT

Det är anledningen till att Accesia nu skapar intranat.accesia.se som en portal till den information och de verktyg du som anställd inom koncernen behöver i det dagliga arbetet. Denna portal hålls regelbundet uppdaterad med senaste varianter av digitalt material samt länkar till övriga servrar och platser.